19 sierpnia, 2019 by BezpiecznyPrzedszkolak

ZERÓWKA w Rybienku Leśnym

ROCZNE,OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE 2018/2019 dla 6-latków.

Placówka czynna 7:00-17:00. WYŻYWIENIE.
ATRAKCYJNA CENA – 350zł.

tel: 507-186-388, 505-235-841!

W OFERCIE:
* język angielski
* logopedia
* elementy muzykoterpaii
* gimnastyka korekycjna
* zajęcia rytmiczno-muzyczne z instrumentem
* zajęcia taneczno-wokalne
* malowanie pędzlami, palcami
* lepienie z masy solnej i plasteliny
* zabawy z chustą animacyjną
* koło przyrodnicze
* koło matematyczne
* kuchcikowo
* kaligrafia
* legomania

Opieka nad dziećmi dostosowana do potrzeb:
– rozwijanie zdolności
– uspołecznienie
– przygotowanie dzieci do nauki w szkole
– wyrównanie szans
– wczesna diagnoza i wsparcie
– udzielnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych
– podtrzymywanie wartości.