1. terapia ręki Wyszków
about-us_section_01_1

Terapia ręki

Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Terapia psychologiczna

Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze, mająca za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu, jak optymalne warunki.

2. terapia psychologiczna Wyszków
about-us_section_01_1
3. logopedia Wyszków'
about-us_section_01_1

Logopedia

Terapia logopedyczna ma charakter zajęć indywidualnych. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Integracja sensoryczna

Celem jest wzbogacanie zdolności mózgu do dostrzegania bodźców płynących z otoczenia, do odczytywania i zapamiętywania ich oraz opartego na tej podstawie świadomego działania.

4. integracja sensoryczna Wyszków
about-us_section_01_1
5. hipoterapia Wyszków
about-us_section_01_1

Hipoterapia

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

6. dogoterapia Wyszków
about-us_section_01_1

Dogoterapia

 Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

Muzykoterapia

Celem terapii jest stymulowanie rozwoju dziecka w oparciu o wielostronną aktywność inspirowaną muzyką.

7. muzykoterapia Wyszków
about-us_section_01_1
8. komunikacja alternatywna Wyszków
about-us_section_01_1

Komunikacja alternatywna

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się to obszar praktyki klinicznej i pedagogicznej mającej na celu kompensowanie – okresowo lub na stałe – różnego stopnia trudności w porozumiewaniu się, czyli odbieraniu lub/i ekspresji wypowiedzi.

Terapia pedagogiczna

 Zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu pomoc dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.
9. terapia pedagogiczna Wyszków
about-us_section_01_1
10. nauczanie funkcjonalne Wyszków
about-us_section_01_1

Nauczanie funkcjonalne

Opiera się na opanowaniu przez dziecko sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym oraz stworzenie możliwości doświadczania wykorzystując istniejące w dziecku sprawności. Umożliwienie mu funkcjonowania w maksymalnym zakresie kontaktów osobistych i społecznych.

Pedagogika zabawy

Zasadniczą cechą oddziaływań terapeutycznych opartej na dowolnej zabawie dziecka jest jej niedyrektywność. Zadaniem terapeuty jest obserwacja czynności wykonywanych przez dziecko, obdarzanie dziecka jedynie uwagą niewartościującą, nawiązanie kontaktu z dzieckiem.

11. pedagogika zabawy Wyszków
about-us_section_01_1
terapia_zajeciowa
about-us_section_01_1

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to leczenie i usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy. Pewne czynności i praca mogą mieć wartość kształcącą, wychowawczą a także leczniczą.

Arteterapia

Przeznaczona szczególnie dla dzieci z problemami z radzeniem sobie z emocjami, z zaburzeniami uwagi, z niską sprawnością manualną. Podczas zajęć stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne i formy pracy tak aby pozwoliły one poznać, uporządkować…

edukacja-Arteterapia
about-us_section_01_1