Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze, mająca za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu, jak optymalne warunki. Celem terapii psychologicznej jest przede wszystkim ogólna stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci (funkcji poznawczych oraz motorycznych), wyrównywanie deficytów rozwojowych – harmonizowanie rozwoju, stymulacja rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie w działaniach wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Najważniejszą formą pracy z dzieckiem jest zabawa, pozwala ona na nawiązanie relacji, wejście w świat przeżyć oraz zrozumieć przyczyny niepokojących zachowań.