Terapia logopedyczna ma charakter zajęć indywidualnych. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:

  • diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
  • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
  • prowadzenie terapii logopedycznej  w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  • wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
  • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
  • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.