Opiera się na opanowaniu przez dziecko sprawności i umiejętności przydatnych w życiu codziennym oraz stworzenie możliwości doświadczania wykorzystując istniejące w dziecku sprawności. Umożliwienie mu funkcjonowania w maksymalnym zakresie kontaktów osobistych i społecznych.